สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> สอบครูผู้ช่วย ศธจ.ลำปาง

                 ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑  ๒  ๓  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย ประจำจังหวัดลำปาง ซึ่งมีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น ๓,๙๙๘  คน  สนามสอบประกอบด้วย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนบ้านปงสนุก  และโรงเรียนอนุบาลเขลางค์รัตนอนุสรณ์
                การดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ในส่วนบทบาทภารหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการวางแผนเตรียมงานอย่างรัดกุม รอบคอบทุกขั้นตอนของกระบวนการสอบ  
                 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , นายเจริญ  ศิริวงศ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง  , ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  โดยมีนายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ให้การต้อนรับ 
                  ผลสอบ จะประกาศผลสอบ ภายในวันที่ ๒๘  เมษายน ๒๕๖๐

ภาพชุดที่ 1    https://goo.gl/photos/moKdrwAhAmv1p3VP9

ภาพชุดที่ 2  https://goo.gl/photos/42kTEJmm8uv9JKpx8
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
สุวรรณ กาวิละ
เจ้าพนักงานธุรการ/ภาพ
24 เมย. 2560 เวลา 15:00 น. 0 1523
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^