สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> อบรมการใช้งาน Conference

                 นายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานอบรมการใช้งาน Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศ เข้ารับการอบรม จำนวน 20  คน  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
                 การอบรมการใช้งาน Conference ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการโดยมีนายรณชัย  พิชิตสันต์  พนักงานราชการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
02 พค. 2560 เวลา 11:22 น. 0 653
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^