สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> จัดทำแนวทางพัฒนาบุคลากร สพม.เขต ๓๕

              นายอลงกรณ์  ประสานสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธาน  ประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อจัดทำแนวทางพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  มีบุคลากรเข้าร่วมประชุม 30  คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ในวันที่ผ่านมา
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  มีแนวทางพัฒนาบุคลากรในสังกัด  โดยมีกระบวนการระดมความคิดเห็นบุคลากรทุกคน อย่างหลากหลาย กลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวม สรุปประเด็นปัญหา  แยกแยะประเภทปัญหา  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาภายในสำนักงานอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ  สภาพปัญหาประกอบด้วย  ปัญหากระบวนการปฏิบัติงาน  ปัญหาบุคคล ปัญหาด้านงบประมาณ  ที่จะนำไปสู่กระบวนการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันจากสภาพจริง แก้ปัญหาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายต่อไปในอนาคต

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
02 พค. 2560 เวลา 11:46 น. 0 661
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^