สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ว่ายน้ำเพื่อชีวิต สพม.เขต ๓๕

                นายไพโรจน์ วิเศษ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)  นายภูริต  คันธชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  กล่าวรายงาน  ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" LIFE SAVING  เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถว่ายน้ำและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิต ตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนและเยาวชนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนละ ๕๐  คน รวมเป็น ๓๕๐  คน โดยได้รับการสนับสนุนโค้ชจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
             
                ชมภาพกิจกรรม  https://goo.gl/photos/z86mod3EgqvBS6ue8
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน/ภาพ
22 พค. 2560 เวลา 13:20 น. 0 470
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^