สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> bosspresent

 
## นโยบาย 21 st Century >>คลิก<<
## นโยบายการบริหาร นายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 >>คลิก<<
## นโยบายโรงเรียนนวัตกร นายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 >>คลิก<<
## นโยบายสวนสวยโรงเรียนงาม >>คลิก<<
## ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมัธยมศึกษา เข้าสู่สังคม Thailand 4.0 >>คลิก<<
## นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา >>คลิก<<
## สรุปผลการระดมความคิดเห็น สพม.เขต 35 >>คลิก<<
## ข้อเสนอแนะจากวิทยากร หลังจากรับฟังการนำเสนอจากตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง >>คลิก<<
## GSM Model_form >>คลิก<<
## Workshop-GSM Model-สพม.เขต 35 >>คลิก<<

**หมายเหตุ ท่านไม่สามารถมองเห็นตัวอย่างไฟล์ได้ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ ให้กดดาวน์โหลดแล้วรอ ท่านที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้สามารถมารับไฟล์ได้ที่ ศูนย์ ITEC สพม.เขต 35

 

VTR สพม.เขต 35
วิธีการดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube >>คลิก<<


 
     

      
คลิป การศึกษาต่างประเทศ
 
     
การศึกษาประเทศสิงคโปร์                                                  การศึกษาประเทศฟินแลนน์
     
การศึกษาประเทศญี่ปุ่น                                                 การศึกษาประเทศเกาหลีใต้
     
โรงเรียนฮาร์ดคอ                                                อนุบาลอัจฉริยะ
คลิปนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์

 
     

     

     
24 พค. 2560 เวลา 11:38 น. 0 1304
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^