สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> เทเลคอน

การรับชม การประชุมทางไกลผ่านระบบ Tele Conference
ช่องทางที่ 1 การรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน youtube >> https://www.youtube.com/results?search_query=obec+tv
ช่องทางที่ 2 การรับชมช่อง Obec Channel >> http://www.obectv.tv/index.php
ช่องทางที่ 3 การรับชมผ่าน Scopia Desktop(สามารถตอบโต้กับตอนทางได้) >>http://210.246.189.115/ewtadmin/ewt/obec_plan/main.php?filename=conference

01 พค. 2560 เวลา 13:03 น. 0 848
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^