สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความ >> แนวทางการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง

แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง 
 โดย : กลุ่มหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ (สพฐ.)
 
1 แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เป็นเอกสารประกอบการอบรมวิทยากรแกนนำ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ประกอบไปด้วย จุดเน้น ผลการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเรียนรู้
 
2 เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับวิทยากรแกนนำ เพื่อนำไปขยายผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
16 กค. 2559 เวลา 17:44 น. 0 22089
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^