สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2017

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2017 กิจกรรม "Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2017" ปีที่ ๑๓ เพื่อส่งเสริมให้ครูทั่วประเทศระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนรู้นวัตกรรมในชั้นเรียน และให้ครู ส่งผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอนเข้าร่วมประกวด โดยสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  

             ศึกษารายละเอียดได้ที่  http://itla2017.enentbrite.com/  

 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน
27 กย. 2559 เวลา 15:08 น. 0 1038
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^