สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์ฯ

               ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณภาพต่อไปในอนาคต
               จึงประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาได้รับทราบ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๒๐  ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ศึกษารายละเอียดได้ที่  http://www.nstda.or.th/jstp/

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน
27 กย. 2559 เวลา 15:14 น. 0 899
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^