สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> โครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

                     สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จัดโครงการเชิดชูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๐  โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลคนละ ๕๐,๐๐๐  บาท ในวันครูโลก ปี ๒๕๖๐ (๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)  เชิญชวนสมัคร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
                     จึงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ศึกษารายละเอียดได้ที่  http://161.200.192.80/educhula/
27 กย. 2559 เวลา 15:41 น. 0 1733
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^