สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวดธัมมจักกปปวัตตนสูตร

            ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมงคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ องค์กรภาคีภาครัฐและเอกชน ร่วมดำเนินโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-star) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม ปลูกฝังให้นักเรียนจนเกิดเป็นนิสัย
           ในการนี้ จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

ศึกษารายละเอียดได้ที่  http://www.vstarproject.com/vstarproject/page/news.php?nId_blog=486
 
18 ตค. 2559 เวลา 15:23 น. 0 1598
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^