สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ปันน้ำใจให้ไออุ่นเจือจุนน้องเลย ๒ ก่อ ปี ๒๕๖๐

               สพป.เลข เขต ๒  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทรัพย์ หรือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต ๒ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเป้นอยู่ที่ยากจน ขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มกันหนาว สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนทุนการศึกษา ทำให้นักเรียนจำนวนมากเกิดการเจ็บป่วยทำให้ต้องหยุดเรียนหนังสือ หรือเสี่ยงต่อการออกกลางคัน
               จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของได้ที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลข เขต ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลข เขต ๒
๒๕๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ๔๒๑๓๐

หรือ 
โอนเงินบริจาคเข้าบัญชี "กองทุนปันน้ำใจให้ไออุ่นเจือจุนน้อง ฉก.ชน.สพป.เลข ๒"
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๒-๙-๐๓๘๐๑-๗

ผู้ประสานงาน
นางเพ็ญจิตร  สกุณวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. ๐๔๒ ๘๑๐๙๐๕-๖  ต่อ ๒๓  
โทรสาร  ๐๔๒-๘๑๐๙๐๔
มือถือ  ๐๘๕-๘๕๐๗๘๘๘
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน
10 พย. 2559 เวลา 16:05 น. 0 642
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^