สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว สพป.เลย เขต ๑

                สพป.เลย เขต ๑  ประชาสัมพันธ์เชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ หรือเครื่องนุ่มห่มกันหนาว ให้แก่นักเรียนในสังกัด อันเนื่องด้วยจากผลกระทบอากาศหนาวเย็นมาก ทำให้นักเรียนเจ็บป่วย และออกกลางคัน จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ หรือเครื่องนุ่มห่มกันหนาว ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต เขต ๑  
โทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๒-๘๑๓๑๑๒-๔  ต่อ ๕  โทรสาร  ๐๔๒-๘๑๑๖๙๗   
โอนเข้าบัญชี "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว"  ธนาคารกรุงไทย สาขาเลข  ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี ๔๐๓-๐-๒๐๙๒๖-๒  
หรือบริจาคโดยตรงไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑  อ.เมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน
10 พย. 2559 เวลา 16:11 น. 0 604
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^