สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> เชิญรับชม วีดีทัศน์การประชุมคณะรัฐมนตรี

             ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและผลการประชุมร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช) ในการนำวีดิทัศน์ของส่วนราชการ วิดีทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี และวีดิทัศน์ที่กรมประชาสัมพันธ์ผลิต เผยแพร่ ไปยังประชาชนในเรื่องที่เป็นประโยชน์และสมควรสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นควรให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน  จึงขอให้สถานศึกษา ได้เผยแพร่ วีดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ในสถานศึกษาให้ทราบโดยทั่วกัน
            จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลิ้งค์  วีดิทัศน์    https://broadcast.nbtc.go.th/news/preview.php?news=NTkxMTAwMDAwMDAy&type=NTYwNDAwMDAwMDAx
 
19 ธค. 2559 เวลา 14:09 น. 0 1058
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^