สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศฯ ปี ๒๕๖๐

             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโครงการคัดเลือกข้าราชการครู เพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี ๒๕๖๐  
             จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีนาฎศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่มีความพร้อมเบื้องต้น เข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี ๒๕๖๐  ณ วัดไทยในต่างประเทศ โดยไม่ถือเป็นวันลาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
             จึงประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา แจ้งครูผู้สนใจรับทราบโดยทั่วกัน

ศึกษารายละเอียดได้ที่   http://portal.edu.chula.ac.th/edu58/index.php?main_id=28&sub_id=34&news_id=451
 

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน

 

19 ธค. 2559 เวลา 14:21 น. 0 788
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^