สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> ประชาสัมพันธ์ ข่าว สำนักงาน ป.ป.ช.

             สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปา ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับทราบ ดังนี้
๑.  พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
๒.  ครม.ไฟเขียวหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯตั้งแต่งบปี ๖๐  ตามที่ ป.ป.ช. เสนอ
๓.  ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที่ ๓ สร้าง "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต"

           รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
รายงาน

 
22 ธค. 2559 เวลา 10:55 น. 0 628
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^