สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษฯ

                  นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๔๕  โรงเรียน  รวมบุคลากรเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๐๐  คน  ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ทัช สตาร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
                วัตถุประสงค์การประชุมฯ ครั้งนี้ นอกจาก การประชุมใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแล้ว ยังเป็นรูปแบบการบูรณาการ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แชร์ประสบการณ์จุดเด่น ร่วมกันวิเคราะห์จุดด้อย เพื่อวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาในประเด็นโรงเรียน ICU   ร่วมกันสร้างโรงเรียนนวัตกรรมตามบริบทของสถานศึกษาตามปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอยู่ โดยเชิญนักจิตวิทยาจำนวน ๕ คนร่วมกันดึงประเด็นสภาพบริบทที่แท้จริงของโรงเรียนออกมา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาไปสู่โรงเรียนนวัตกร ในอนาคต อีกทั้งอบรมให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ วิธีการใช้ VDO Conference เพื่อรองรับการประชุม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ มิให้ผู้บริหารทิ้งโรงเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการเรื่องช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัยต่อไป

                   ชมภาพกิจกรรม  https://goo.gl/photos/oqEsc1AZuJknMwKx7
 
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน/ภาพ
สุวรรณ  กาวิละ
เจ้าหน้าที่ธุรการ/ภาพ
 
 
26 ธค. 2559 เวลา 15:15 น. 0 1465
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^