สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> วันครบรอบ ๕๕ ปี ธีรกานท์บ้านโฮ่ง

                นายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานร่วมงานทำบุญครบรอบ ๕๕  ปี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  กว่า ๔๐๐  คน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผ่านมา
                โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  โดยการนำของนายนิพนธ์  แสงเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จัดงานทำบุญครบรอบ ๕๕  ปี ธีรกานท์บ้านโฮ่ง และพิธีมอบสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓  รายการ  โดยเชิญนายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานรับมอบ  สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย  โรงยิมพละศึกษา ใช้งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐  บาท  สนับสนุนงบประมาณโดยสมาคมศิษย์เก่า  ห้องน้ำนักเรียน ๕ ห้อง  ใช้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท  สนับสนุนงบประมาณโดยสมาคมผู้ปกครองครูนักเรียน  และลานกีฬาเอนกประสงค์   ขนาด ๒๐ * ๔๐  ตารางเมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท  สนับสนุนงบประมาณโดยสมาคมศิษย์เก่า  รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐  บาท โดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่ประการใด
สุวรรณ  กาวิละ
เจ้าพนักงานธุรการ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน
23 พค. 2560 เวลา 14:17 น. 0 761
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^