สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> โครงการลานตาลบ้านแป้น

                หนึ่งสินค้า  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ผลิตโดยนักเรียน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม  หมวกจักสาน จำหน่ายโดยเทศบาลตำบลบ้านแป้น ตำบลเหมืองจี้  และตลาดขัวมุง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

                โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม  โดยการนำของนายณรงค์ศักดิ์  จำรูญหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จัดโครงการ "ลานตาลบ้านแป้น" ให้นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมจักสานหมวกทำมือ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   ดำเนินการโดยจัดตั้งชุมนุม คนรักษ์ลานตาลบ้านแป้น  ให้นักเรียนศึกษาและวางแผนการดำเนินงาน อีกทั้งเชิญวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่นักเรียน ลงมือปฏิบัติจริง ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ จัดจำหน่ายเป็นสินค้า O-TOP ออกจำหน่ายในนามโรงเรียน
 
นายณรงค์ศักดิ์  จำรูญหิน
ผอ.โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม/ผู้ให้ข้อมูล/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน
22 พค. 2560 เวลา 16:35 น. 0 736
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^