สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> พัฒนาการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา OBECQA

               นายพิทยา  ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธาน เปิดงานโครงการพัฒนาการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กลุ่มภาคที่ ๗ ภาคเหนือตอนบน (แม่ฮ่องสอน น่าน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา  แพร่) นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กล่าวรายงาน มีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน  ๕๐๐ คน  ณ  อาคารบุญชูตรีทอง  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๐

              โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะประธานกลุ่มภาคเหนือตอนบน รับผิดชอบติดตาม สนับสนุนและประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ๘ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ให้จัดประชุมโครงการพัฒนาการบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา OBECQA ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายศุภชัย เมืองรักษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อดีตเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากร  วัตถุประสงค์การจัดประชุมโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อร่วมกับคณะกลุ่มจังหวัดกำหนดเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนโรงเรียนที่นำเกณฑ์บริหารด้วยรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ.ให้มากขึ้น รวมถึงโรงเรียนในฝันที่อยู่ในการสนับสนุนของ สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อโรงเรียนในโครงการสามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเทียบเคียงมาตรฐานสากลได้ต่อไปในอนาคต

                ชมภาพกิจกรรม  https://goo.gl/photos/gF8ZfTK2YJFdskix7
สุวรรณ  กาวิละ
เจ้าพนักงานธุรการ ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน
25 พค. 2560 เวลา 11:22 น. 0 971
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^