สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวจาก สพม.เขต 35 >> การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference สพม.เขต ๓๕ ในวันแรก

                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ได้ดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference ในวันแรก  รายวิชาศิลปศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีโรงเรียนร่วมโครงการ  5 โรงเรียน ได้แก่
๑. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
๒. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
๓. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
๔. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
๕. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยาฯ
๖. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
                        รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโรงเรียนร่วมโครงการ  ๓ โรงเรียน ได้แก่
๑. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
๒. โรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน
๓. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
ช่วงแรกถ่ายทอดจาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ช่วงต่อไปถ่ายทอดจากโรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

นายสรวง  ศรีแก้วทุม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รายงาน/ภาพ
25 พค. 2560 เวลา 11:45 น. 0 8361
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^