สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายพิทยา ไชยมงคล

tdumbnail
ชื่อ นามสกุลนายพิทยา ไชยมงคล
ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ระดับการศึกษาปริญญาโท
เบอร์โทร0897199199
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^