สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายไพโรจน์ วิเศษ

tdumbnail
ชื่อ นามสกุลนายไพโรจน์ วิเศษ
ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับการศึกษาปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^