สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

สอบภาษาไทย วิทย์ คณิตฯ (ร.ร.มาตรฐานสากล)

ดาวน์โหลดตารางคะแนนการสอบวิชาภาษาไทย วิทย์ศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (ร.ร.มาตรฐานสากล)


 
นายสรวง ศรีแก้วทุม 21 สค. 2557 เวลา 13:13 น. 1 3606

ส่งภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ส่งที่เมล

suebsutin@gmail.com (ศ.น.สุดาภรณ์  สืบสุติน)

ติดต่อสอบถาม
-ศน.ชนินทร์  วรรณมณี
โทร. 081-0286143

-ศน.สุดาภรณ์  สืบสุติน
โทร.081-7844778

-ศน.อุไรวรรณ  ปัญญาอุทัย
โทร.089-7588670
คำตอบที่#1 นายสรวง ศรีแก้วทุม 21 สค. 2557 เวลา 13:13 น. 49.230.xxx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น

^